Blog Hoàng Kim Dung

Blog Của Hoàng Kim Dung
20 Th2 2014

Làm việc với những người giỏi!

//
Comments0
/

Tôi có cách đối xử với thời gian hoàn toàn khác với mọi người. Tôi đi mua thời gian trong khi những người ít tiền hơn phải bán đi thời gian của cho tôi. Vì tôi biết rõ thời gian có giá trị hơn tiền bạc. Do đó, tôi thuê những người giỏi để làm những việc mà tôi không làm được hoặc không sử dụng được thời gian hiệu quả để làm việc đó. Tôi cũng luôn làm việc chăm chỉ, say mê để đạt mục tiêu, và vì thế mà tôi có được vị trí như hiện nay.

Leave a Reply